Історія України сучасне бачення

Термінологічний словник

Литовський статут — кодекс права Великого князівства Литовського, Руського, Жомойтського, прийнятий у трьох редакціях 1529, 1566 і 1588 років. Йшлося про основні положення державного, цивільного, сімейного, кримінального і процесуального права князівства. Статут був основним збірником права в Україні з XVI до 40-х років XIX ст.