Історія України сучасне бачення

Термінологічний словник

"Ординація реєстрового Запорізького війська" 1638 р. — постанова сейму Речі Посполитої, якою скасовувалися козацьке самоврядування та судочинство. Замість старшого реєстру призначається урядовий комісар. Посади полковників та осаулів надавалися виключно шляхтичам. Реєстр встановлювався на рівні 6 тис. осіб. Усі виключені з нього були зобов'язані повернутися в панське підданство. Це стало великим ударом по козацтву.