Історія України сучасне бачення

Іменний покажчик

Косіор Станіслав (1889—1939 pp.) — більшовицький партійний і радянський діяч. Поляк за національністю. Член РСДРП(б) з 1907 р. У березні — квітні 1918 р. входив до складу Народного секретаріату як народний секретар у справах фінансів. У 1928—1934 pp. — генеральний секретар, 1934— 1938 pp. — перший секретар ЦК КП(б)У. Був безпосереднім організатором і виконавцем політики фізичного й духовного геноциду українського народу, що проявився в ліквідації українізації і проведенні політики русифікації, організації штучного голодомору 1932—1933 pp. в Україні, у розгортанні протиукраїнського терору, у сфабрикуванні численних політичних процесів та масовому винищенні національної інтелігенції. Косіор — одна з найзловісніших постатей в українській історії. У 1938 р. звільнено з усіх посад, звинувачено в належності до Польської військової організації і розстріляно.