Історія України сучасне бачення

Термінологічний словник

Канонізація (з грецьк. підпорядковую правилу) — узаконення, перетворення якого-небудь правила на обов'язкове.