Історія України сучасне бачення

Термінологічний словник

Люблінська унія 1569 р. — угода про об'єднання Польщі й Литви в одну державу — Річ Посполиту. Укладена 28 червня 1569 р. і затверджена 1 липня 1569 р. на роздільних засіданнях сеймів Польщі й Литви. Угода визначала, що король Речі Посполитої є виборним і обіймає два престоли — польський королівський та литовський великокнязівський, а Річ Посполита має спільний сейм, спільну зовнішню політику та одну грошову систему. Велике князівство Литовське зберігало державну автономію. Українська шляхта зрівнювалася в правах з польською та литовською. Під юрисдикцію Польщі переходили українські землі — Брацлавщина, Волинь, Київщина, Підляшшя, а під юрисдикцією Литви залишалися Білорусь, Берестейщина. Лівонія оголошувалася спільною територією.