Історія України сучасне бачення

Термінологічний словник

Самодержавство — монархічна форма правління в Росії. У XVI—XVII ст. цар правив разом з боярською думою; у XVIII — на поч. XX ст. — абсолютна монархія.