Історія України сучасне бачення

Термінологічний словник

Догма (з грецьк. думка, вчення) — положення, визнане як незаперечна істина, вічна і незмінна, яка приймається без доказів.