Історія України сучасне бачення

Термінологічний словник

Етнос — спільність людей, яка склалась історично, має спільні культуру, мову, звичаї тощо й усвідомлює як свою єдність, так і відмінність від інших подібних спільнот.