Історія України сучасне бачення

Іменний покажчик

Пліній Старший (24—79 pp. до н. є.) — римський учений-енциклопедист.