Історія України сучасне бачення

Термінологічний словник

Християнство — одна з основних світових релігій (поряд з буддизмом та ісламом). Виникло в І ст. н. е. в східних провінціях Римської імперії. Має три напрями: католицизм, православ'я, протестантизм, а також багато сект. Спільною ознакою, яка об'єднує ці напрями, є віра в Ісуса Христа — боголюдину, рятівника світу. Головне джерело віровчення — Біблія.