Історія України сучасне бачення

Термінологічний словник

Литовська метрика — книги в кількості більш як 550 томів державної канцелярії Великого князівства Литовського, в яких містяться документи XIV—XVIII ст. або їхні копії. Зберігалася в Польщі, Швеції, Пруссії. З 1887 р. зберігається в Москві в Центральному державному архіві. До неї включено цілу низку важливих документів — текст Люблінської унії, реєстри, описи, інструкції тощо.