Історія України сучасне бачення

Термінологічний словник

Губернія — основна адміністративно-територіальна одиниця в Росії з 1708 р. Поділялася на повіти.