Історія України сучасне бачення

Термінологічний словник

Гетьманщина — народна назва Лівобережної України, яка з 1654 р. перебувала під протекторатом Росії. Ці українські землі спершу мали широку автономію. Правління здійснював гетьман (звідси походить і сам термін). В офіційних документах російського уряду Гетьманщину називали Малоросією. У 1781 р. царизм скасував полково-адміністративний лад, і Гетьманщина припинила існування. її землі увійшли до складу новоутворених Київського, Чернігівського та Новгород-Сіверського намісництв.