Історія України сучасне бачення

Іменний покажчик

Винниченко Володимир (1880—1951 pp.) — політичний і державний діяч, письменник. Народився в с. Веселий Кут на Херсонщині. Навчався в Єлисаветградській гімназії, а також на юридичному факультеті Київського університету. Був одним із організаторів РУП. З утворенням УСДРП у 1905 р. увійшов до складу її ЦК і редагував партійний орган — газету "Боротьба". 1903 р. Винниченка заарештували за революційну діяльність, виключили з університету. У боротьбі за утвердження національної державності посів одне з чільних місць. У 1917 р. — член Української Центральної Ради, заступник її голови, голова Генерального секретаріату, Генеральний секретар внутрішніх справ. Він — автор (або співавтор) багатьох декларацій і законодавчих актів УНР. У 1918 р. — голова Українського національного союзу, Голова Директорії УНР. Як політик, В. Винниченко часто змінював лінію поведінки і за це зазнавав нападок як зліва, так і справа. Дотримуючись марксистських поглядів, водночас схилявся до лібералізму та гуманізму. З 1920 р. — в еміграції, де займався здебільшого літературною творчістю.