ВИТОКИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

Хронологія подій

Близько 1 млн. років тому - поява найдавнішої людини сучасного типу на нинішній території України.

1 млн. — 12 тис. pp. до н. є. — палеоліт.

12 тис. — 6 тис. pp. до н. є. — мезоліт.

VIII—VI тис. до н. є. — неоліт.

V—IV тис. до н. є. — енеоліт.

IV—II тис. до н. є. – трипільська куоьтура

2500—1800 pp. до н. є. — мідний вік.

II тис. — VIII ст. до н. є. — бронзовий вік.

Кінець II — початок І тис. до н. є.— розселення кіммерійців у степах Північного Причорномор'я.

VIII ст. до н. є.— початок залізного віку.

VII ст. до н. є — початок грецької колонізації Причорномор'я.

VII (середина) ст. до н. є. .— поява скіфів у південноукраїнських степах.

VI—II ст. до н. є.— розквіт скіфської держави.

V ст. до н.е. — Боспорське царство.

III ст. до н. є. — поява в Північному Причорномор'ї сарматських племен, які панували там шість століть.

Близько 77 р. н. є. — згадка про слов'ян-венедів римського історика Плінія Молодшого.

IV—VII ст. — розселення слов'ян. Виникнення слов'янських родоплемінних державних утворень