УКРАЇНА В 20—30-ті роки: ВІД НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ВІДРОДЖЕННЯ ДО ТОТАЛЬНОГО НИЩЕННЯ

Хронологія подій

1921 р.

27 січня - поширення на Україну дій всіх декретів РСФРР.

28 лютого - боротьба радянських військ з українським селянським повстанським рухом.

6—16 березня - введено нову економічну політику (неп).

18 березня - укладення в Ризі мирного договору між РСФРР, УСРР та Польщею.

27 березня - ухвалення на Надзвичайній сесії ВУЦВК постанови про заміну продовольчої та сировинної розкладки натуральним податком.

Серпень - більшовики розгромили загони Нестора Махна.

11—27 жовтня - створення на Церковному соборі в Києві Української автокефальної православної церкви (УАПЦ).

4—29 листопада - Другий Зимовий похід армії УНР під проводом Ю. Тютюнника. 23 листопада розстріляно 359 його учасників під Базаром.

1921 p., осінь — 1922 р. весна - голод у південних районах України. Його жертвами стали кілька мільйонів громадян України.

1922 р.

2 січня - Угода між УСРР і Туреччиною про дружбу та співробітництво

26 жовтня - рішення про створення у Львові нелегального (таємного) українського університету

30 грудня - утворення СРСР

1923 р.

Квітень - XIII з їзд РКП(б) проголосив політику коренізації, український різновид якої дістав назву українізації.

11 липня - в Україні почав діяти декрет ВУЦВК "Про розкуркулення села".

1 серпня - Постанова ВУЦВК і РНК УСРР про українізацію.

1924 р.

Березень - повернення М. Грушевського з еміграції до Києва.

Травень - Л. Кагановича призначено генеральним секретарем ЦК КП(б)У.

12 жовтня - утворення Молдавської АСРР у складі УСРР.

1926 р.

Травень - звинувачення О. Шумського в націоналістичному ухилі

25 травня - убивство С. Петлюри в Парижі

10 листопада - відкриття Українського наукового інституту в Берліні.

1927 р.

7 червня - осуд Комуністичної партії Західної України (КПЗУ) за націоналістичний ухил ("шумськізм").

2-9 грудня - XV з'їзд ВКП(б) проголосив курс на колективізацію сільського господарства.

1928 р.

Березень-травень - Шахтинська справа. Безпідставні звинувачення групи інженерно-технічних працівників Донбасу в шкідництві

Зима-весна - проведення з ініціативи Й. Сталіна надзвичайних заходів для заготівлі хліба, основаних на свавіллі, насильстві, усуненні місцевих партійних працівників.

14 липня - обрання С. Косіора генеральним секретарем ЦК КП(б)У.

15 грудня - загальносоюзний закон про основи землекористування , землевпорядкування та проведення суцільної колективізації (Земельний кодекс 1922 р. втратив чинність). Земля стала державною власністю.

1929 р.

27 січня-3 лютого - створення Організації українських націоналістів (ОУН) на конгресі у Відні.

Липень-вересень - арешти визначних діячів культури за належність до Спілки визволення України (СВУ).

Жовтень - період інтенсивного створення колгоспів в Україні. Супроводжувалося насильством, руйнацією одноосібних господарств, виселенням населення.

10-17 листопада - Пленум ЦК ВКП(б) зажадав від ЦК КП(б)У здійснити суцільну колективізацію всіх степових районів України.

1930р.

1 лютого - ухвала ЦК ВКП(б) дозволу застосувати "всі необхідні засоби боротьби з куркульством до повної конфіскації майна куркулів і виселення їх заради якомога швидшої суцільної колективізації".

2 березня - у "Правде" опубліковано статтю Й. Сталіна "Запаморочення від успіхів", в якій лицемірно засуджувалися методи колективізації.

9 березня-19 квітня - процес Спілки визволення України (СВУ) в Харкові.

1 червня - в Україні проведено розкуркулення в 450 з 583 районів.

1931р.

25 січня - Всеукраїнська декада ліквідації неписьменності.

Лютий - арешти колишніх діячів УНР — В. Голубовича, П. Христюка, М. Шрага та ін. Депортація М. Грушевського до Москви.

1932р.

9 лютого - постанова ВУЦВК про утворення областей

Весна - початок голодомору в Україні.

7 серпня — постанова ЦБК і РНК СРСР "Про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперативів та про зміцнення суспільної (соціалістичної) власності (народ назвав "Законом про п'ять колосків"). До початку 1933 р. за цією постановою було засуджено 54 645 осіб, з них 2110 — до страти.

1 листопада — початок "роботи" надзвичайної хлібозаготівельної комісії на чолі з В. Молотовим в Україні.

31 грудня — ухвалення ВУЦВК і РНК УСРР постанови про введення єдиної паспортної системи в УСРР й обов'язкового обліку паспортів (прописка).

1933 р.

Січень — жовтень - масовий голодомор в Україні

14 січня - призначення П. Постишева секретарем ЦК КП(б)У.

13 травня - самогубство М. Хвильового

7 липня - самогубство М. Скрипника.

5 жовтня - Наркомат освіти УСРР ухвалив постанову про театр "Березіль", згідно з якою було звільнено з посади художнього керівника й директора театру Леся Курбаса.

1934 р.

21 січня - постанова XII з'їзду КП(б)У про перенесення столиці УСРР з Харкова до Києва.

10 червня - створення при НКВС УСРР Головного управління виправно-трудових таборів і трудових поселень (ГУЛАГ). Після репресій 1937—1938 pp. у таборах налічувалося більш як 10 млн. ув'язнених, які виробляли 14 % усієї промисловості продукції СРСР.

24 листопада - смерть М. Грушевського в Кисловодську

1 грудня - убивство С. Кірова. Нова хвиля репресій в Україні.

13—15 грудня - виїзна сесія військової колегії Верховного суду СРСР під головуванням В. Ульріха засудила до розстрілу письменників І. та Т. Крушельницьких, Г. Косинку, Фальківського, Д. К. Буревія, О. Влизька та інших (усього 28 громадян УСРР).

1935 р.

27—28 березня - новий суд над українською інтелігенцією. Зокрема, до ГУЛАГу потрапили письменники М. Куліш, Г. Епік, B. Поліщук, Є. Плужник, О. Ковінька та ін.

Квітень — вересень - арешти групи поетів-неокласиків — М. Зерова, П. Филиповича, А. Лебедя, М. Драй-Хмари, М. Рильського та інших.

18 листопада - судовий процес над членами ОУН з приводу вбивства міністра Б. Перацького. До смертної кари засуджено C. Бандеру, М. Лебедя і М. Карпинця.

1936 р.

Весна - підірвано Михайлівський Золотоверхий собор XII ст. у Києві. (До 1939 р. більш як 70 % церков в Україні було закрито або зруйновано.)

Квітень - арешт Ю. Коцюбинського як нібито керівника українського троцькістського центру (розстріляно в 1937 p.).

Жовтень - початок масових репресій і терору в Україні (так звана єжовщина), що тривали до кінця 1938 р.

1937 р.

25—30 січня - Надзвичайний XIV Всеукраїнський з'їзд рад схвалив нову Конституцію УРСР.

Друга половина - ліквідація майже всього складу уряду УРСР і ЦК КП(б)У.

1938 р.

27 січня - призначення М. Хрущова першим секретарем ЦК КП(б)У.

24 квітня - запровадження російської мови як обов'язкової в усіх школах УРСР.

23 травня — агент НКВС П. Судоплатов убив голову ОУН Є. Коновальця у Роттердамі.

1939 р.

15 березня — проголошення самостійності Карпатської України, президентом якої було обрано А. Волошина.

15—18 березня — угорські війська окупували Карпатську Україну.

23 серпня — німецько-радянський пакт про ненапад і таємна угода про розподіл сфер впливу в Східній Європі.