Історія України сучасне бачення

Термінологічний словник

Старшина козацька — адміністративне і військове керівництво козацького війська. Поділялася на полкову й сотенну. Полковник, який стояв на чолі полку, був воднораз і військовим начальником свого полку як бойової одиниці, і головою адміністрації полку як адміністративно-територіальної частини України з її населенням. Полковий писар відав полковою канцелярією, обозний — арматою (артилерією) полку. Суддя здійснював судові функції над усім населенням полку. Осаули (їх було двоє) керували стройовою та бойовою підготовкою козаків полку. Двоє хорунжих були охоронцями полкових прапорів. Сотенна старшина була організована за зразком полкової.