Історія України сучасне бачення

Термінологічний словник

"Судебник" Казимира IV — перший кодекс норм кримінального права та судочинства Великого князівства Литовського, Руського, Жомойтського, виданий 29 лютого 1468 р. у Вільні. Базувався на положеннях "Руської правди", на великокнязівських привілеях, уставах і на звичайному праві литовських, українських та білоруських земель. Діяв до виходу першого Литовського статуту (1529 p.).