УКРАЇНА В СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЙ. НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ (кінець XVIII - початок XX ст.)

Хронологія подій

1788 p.- формування Чорноморського козацького війська.

1791 p., квітень - місія Василя Капніста в Берлін

1793 p. - другий поділ Польщі. Росія захопила Правобережну Україну

1795 p. - третій поділ Польщі. Росія захопила Західну Волинь, Західну Білорусь, Литву і Курляндію.

1796 p.,12 грудня - указ Павла І "Про новий поділ держави на губернії і намісництва"; створення на території колишньої Гетьманщини єдиної Малоросійської губернії, на Правобережжі — Київської, Волинської та Подільської, а також Слобідсько-Української (колишнє Харківське намісництво) і Новоросійської (на території Катеринославського та Вознесенського намісництв і Таврійської області) губерній.

1798 p.- перше видання "Енеїди" Івана Котляревського.

1801 p. - поділ Малоросійської губернії на Полтавську та Чернігівську з єдиним генерал-губернатором і двома цивільними губернаторами.

1805 p. - відкриття Харківського університету з ініціативи Василя Каразіна на кошти слобожанського дворянства

1813—1835 pp. - антикріпосницький рух під проводом Устима Кармалюка.

1816—1834 pp. - правління Малоросійського військового губернатора КНЯЗЯ Миколи Рєпніна-Волконського (1788—1845 pp.), активного захисника інтересів краю та ініціатора відновлення війська в Україні, останнього адміністратора в Україні з династії Рюриковичів, одруженого на внучці гетьмана Кирила Розумовського.

1819 p. - повстання військових поселенців у Чугуєві.

1820—1825 pp - діяльність Південного товариства в Україні.

1823—1825 pp. - діяльність Товариства об'єднаних слов'ян в Україні

1825 p., грудень - повстання Чернігівського полку

1828 p. - повернення запорізьких козаків з Туреччини. Утворення Азовського війська.

1833—1837 рр - діяльність "Руської трійці"

1831 p. 3 лютого - ліквідація Магдебурзького права в Лівобережній Україні.

1834 p. 15 липня - відкриття Київського університету імені Св. Володимира.

1837 р. - "Руська трійця" видала в Будапешті літературний альманах "Русалка Дністрова".

1839 р. - ліквідація Греко-католицької церкви на українських землях в Російській імперії.

1840 р. - вихід першого видання "Кобзаря" Тараса Шевченка.

1843 р. - скасування чинності Литовського статуту в Україні

1846 р. - видання в Москві "Історії русів".

1846 p., січень - 1847 діяльність Кирило-Мефодіївського братства.

1848 р. - вихід першої української газети "Зоря Галицька" та організація просвітницько-видавничого товариства "Галицько-руська матиця".

1848 р. - виникнення першої української політичної організації — Головної Руської Ради у Львові. Ліквідація панщини в Східній Галичині та Буковині.

1848 р.- відкриття у Львівському університеті кафедри української мови та літератури на чолі з Яковом Головацьким.

1848—1849 pp. - селянське повстання на Буковині під проводом Лук'яна Кобилиці.

1851 p. - розпуск Головної Руської Ради.

1861 p., січень -1862 p. - видання в Петербурзі щомісячного громадсько-політичного і літературного журналу українською мовою "Основа".

1861 p - створення в Києві першої напівлегальної організації "Громада".

1861 р., 19 лютого - скасування кріпосного права в Російській імперії.

1862 р. - фінансова реформа в Російській імперії

1862-1874 рр. - військова реформа в Російській імперії

1862 р. - створення Гулаком-Артемовським першої української опери "Запорожець за Дунаєм".

1863 р. 18 липня - Валуєвський циркуляр про обмеження видання книг і заборону навчання в школах українською мовою

1863-1864 рр. - польське повстання в Україні

1864р. - судова та земська реформи в Російській імперії.

1865 р. - відкриття Новоросійського університету в Одесі.

1865 р. - відкриття першої в Україні залізниці Балта — Одеса (219 км).

1866-1934 рр. - роки життя Михайла Грушевського.

1868 р. 8 грудня - заснування товариства "Просвіта" у Львові.

1869 р. - запровадження обов'язкового початкового навчання в Галичині та Буковині

1873 р. - створення літературного товариства імені Тараса Шевченка у Львові

1875 р. - відкриття Чернівецького університету

1876 р. - Олександр II підписав Емський указ, яким заборонив видавати та ввозити з-за кордону літературу українською мовою

1888 р. - відкриття пам'ятника Богдану Хмельницькому в Києві.

1891 р. – 1898 р. - діяльність Братства тарасівців — першої української політичної організації, що стояла на засадах самостійності України.

1899 р. - утворення Русько-української радикальної партії в Східній Галичині, Української національно-демократичної та Української соціал-демократичної партій

1900 р. - утворення в Харкові Революційної української партії (УРП) — першої політичної партії на українських землях у Російській імперії.

1900 р. — заснування в Східній Галичині перших військово-патріотичних організацій"Січ" з ініціативи К. Трильовського.

1902 р. — утворення Народної української партії (НУП) із самостійницькою платформою.

1903 р. — видання у Відні Біблії українською мовою.

1904 р. — утворення Української радикальної та Української демократичної партій.

1905 p., 14 листопада — повстання на крейсері "Очаков" на чолі з лейтенантом П. Шмідтом.

1905 p., грудень — збройне повстання в Катеринославі, Харкові, Горлівці, Олександрівську.

1906 р. — початок діяльності "Просвіти" на українських землях у Російській імперії.

1906—1909 pp. — проведення в Україні столипінської аграрної реформи.

1908 р. — утворення Товариства українських поступовців.

1914 р.

19 липня — початок Першої світової війни. Створення Головної української ради у Львові.

Серпень — вересень — утворення в Галичині та Закарпатті легіону Українських січових стрільців у складі австро-угорської армії.

Кінець — Росія утворила Галицько-Буковинське генерал-губернаторство (ліквідовано в серпні 1917 p.).