Історія України сучасне бачення

Термінологічний словник

Намісництво — у Російській імперії в 1775—1796 pp. — адміністративно-територіальна одиниця з 2—3 губерній на чолі з намісником, пізніше система управління національними окраїнами.