КИЇВСЬКА РУСЬ. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА

Хронологія подій

V ст., кінець — заснування Києва.

VIII—IX ст. — формування східнослов'янської держави Київська Русь.

Н60 р. — похід Аскольда на Візантію. Київська держава вперше заявила про себе світу.

860-ті pp. — просвітницька діяльність Кирила і Мефодія.

882—912 pp. — князювання Олега з роду новгородського князя Рюрика в Києві після вбивства Аскольда.

907, 911 pp. — походи Олега на Константинополь. Укладання договорів Русі з Візантією.

912—945 pp. — князювання Ігоря.

941, 944 pp. — походи Ігоря на Візантію. Договори Русі з Візантією.

945—964 pp. — регентство княгині Ольги.

968 р. — розгром під проводом князя Святослава Хозарського каганату.

964—972 pp. — князювання Святослава Ігоревича.

968, 969—972 pp. — походи Святослава на Балкани.

980—1015 pp. — князювання Володимира Святославовича.

988 p. — офіційне запровадження християнства на Русі.

1019—1054 pp. — князювання Ярослава Володимировича.

1036 р. — розгром від проводом Ярослава Мудрого печенігів під стінами Києва.

1037 р. — Ярослав Мудрий заснував при Софіївському соборі першу бібліотеку на Русі.

1051 р. — заснування Києво-Печерської Лаври.

1097 р. — з'їзд князів у Любечі

1113—1125 pp. — князювання Володимира Мономаха в Києві.

1153—1187 pp. — князювання Ярослава Володимировича (Осмомисла) в Галицькій землі.

1185 р. — створення "Слова о полку Ігоревім".

1154—1157 pp. — князювання в Києві Юрія Довгорукого.

1169 p.- володимиро-суздальський князь Андрій Боголюбський зруйнував Київ

1187 p. - перша згадка назви Україна в Київському літописі.

1199 p. - волинський князь Роман Мстиславович об'єднав Галицьку і Волинську землі. Утворення Галицько-Волинської держави.

1199—1205 pp. - князювання Романа Мстиславовича

1234 p. - утвердження Данила Романовича на галицькому престолі

1239—1241 pp. - похід монголо-татар на Південну Русь.

1240 p.,кінець року - зруйнування Києва монголо-татарами.

1264—1301 pp. - князювання Льва Даниловича в Галицько-Волинській державі

1323—1340 pp. - правління останнього галицько-волинського князя Юрія II Болеслава

1340 p. - розпад Галицько-Волинського князівства

1113—1125 pp. - князювання Володимира Мономаха в Києві.

1153—1187 pp. - князювання Ярослава Володимировича (Осмомисла) в Галицькій землі.