Історія України сучасне бачення

Іменний покажчик

Геродот (490/480—430/424 pp. до н. є.) — давньогрецький історик.