Українська революція 1917—1920 pp.

Українська революція розгорталася в складних геополітичних умовах. Міжнародне становище в цей період характеризувалося завершенням Першої світової війни, активізацією революційних і національно-визвольних рухів, становленням міжнародних відносин на основі Версальсько-Вашингтонської системи договорів.

На світовій політичній арені й усередині багатьох країн вели принципову боротьбу різні політичні сили і громадські об'єднання. Активізувались правоекстремістські сили, виник фашизм, перша хвиля якого в Європі припадає на 1919—1923 рр. Все відчутнішими ставали міждержавні протиріччя. Етноісторичне та геополітичне тло для Української революції на початку XX ст. було вкрай несприятливе.

Українська національно-демократична революція

Українська гетьманська держава

Відновлення Української Народної Республіки

Боротьба за владу в Україні у 1919—1920 pp.

Проголошення ЗУНР і включення Східної Галичини до складу Польщі