Україна на початку XX ст.

Наприкінці XIX — на початку XX ст. відбулися глибокі зміни в соціально-економічному й політичному житті України: перехід капіталізму в стадію імперіалізму, посилення боротьби проти феодальних пережитків, піднесення робітничого, революційно-демократичного та національно-визвольного рухів, створення політичних партій.

Особливо позначилася на історичній долі українського народу Перша світова війна, яка змусила українців воювати у складі чужинських армій по обидва боки лінії фронту.

Соціально-економічний і політичний розвиток України на початку XX ст.

Україна в період Першої російської революції (1905—1907 pp.)

Україна в пореволюційну добу (1907-1914 pp.)

Україна в роки Першої світової війни. Лютнева революція.