Українська національна революція XVII ст. Козацька держава.

Після Поляновського мирного договору (1634) між Росією та Польщею до останньої відійшла Чернігово-Сіверщина. Закарпаття і Північна Буковина залишалися під владою угорських та молдавських феодалів.

У той час територію України населяло майже 5 мільйонів осіб. Розвиток феодального суспільства в Україні — це історія безперервної боротьби пригноблених проти експлуататорів. Особливого загострення вона набувала, коли поєднувалася з рухом проти іноземного поневолення.

На початку XVII ст. заворушення серед селян та козаків охопило всю територію України від Закарпаття до Слобожанщини. І хоча всі вони зазнали поразки, проте підготували ґрунт для подальшої боротьби проти національно-релігійного гніту, яка була своєрідною формою руху за збереження української народності, її мови та культурних надбань. Відсіч українського народу шляхетсько-католицькій експансії сприймалась в Європі як одна з ланок зростаючої боротьби проти реакційних сил контрреформації.

XVII ст. — епоха буржуазних революцій. У 1640 р. розпочалася революція в Англії. Того ж року в Каталонії спалахнуло Сагадорське повстання («війна женців») проти іспанського абсолютизму за збереження політичної автономії; в 1648 р. розпочалися антиабсолютись-кий рух Фронда у Франції та селянські повстання в Австрії, Московії, Швеції, Швейцарії.

Це «пробудження» охопило й Україну. Українська національна революція XVII ст. була важливою складовою процесу зародження нових суспільних відносин.

Українська національна революція. Україна напередодні революції.

Соціально-економічний та політичний розвиток України у другій половині XVII — першій половині XVIII ст.

Особливості національної революції, її історичне значення та місце в контексті європейського революційного руху XVI—XVIII ст.

Правобережна Україна у XVIII ст.