Українські землі у складі Литви і Польщі. Початок козаччини.

Європейський розвиток у XIV—XVII ст. характеризувався розкладом феодальної системи, поступовим усуненням кріпосного права, консолідацією націй. На світову арену впевнено вийшли сильні та монолітні державні об'єднання — Московське князівство, Польське Королівство, Велике князівство Литовське, налаштовані на розширення своїх володінь.

На той час українські землі переживали занепад державності, що було спричинено як зовнішніми, так і внутрішніми чинниками.

Литовсько-польський період. Литовська експансія на українські землі.

Початок козаччини. Причини і джерела виникнення українського козацтва