Державні утворення на східноєвропейських землях у IX—XIII ст.

Київська держава започаткувала державотворчу традицію українського народу і забезпечила консолідацію українських земель, різноманітні зносини з близькими і далекими сусідами. Вона була однією з найбільших європейських держав, найвідчутнішим геополітичним чинником у тогочасному світі.

Київська Русь. Передумови утворення Київської Русі

Галицько-Волинське князівство. Піднесення Галицького і Волинського князівств.