Історія України з давнини до початку XXI століття

Термінологічний словник

Методологія (грец. method шлях, logos слово, вчення) - це система принципів та способів, правил та нормативів пізнання, тобто наука про способи пізнання.