Історія України з давнини до початку XXI століття

Термінологічний словник

Київська Русь – ранньо-феодальна східнослов‘янська держава IX-XII ст. з центром у Києві, культура якої має світове значення. З середини XII ст. в результаті феодальної роздробленості розпадається на декілька самостійних князівств.