Історія України з давнини до початку XXI століття

Термінологічний словник

Аксіологія (грец. axios цінний + logos) – учення про духовні, моральні, естетичні й ін. цінності.