Історія держави і права зарубіжних країн

1.5. Значення вивчення історії держави і права зарубіжних країн

Історію нерідко називають пам’яттю народу, вона є гігантською лабораторією світового соціального досвіду. У нинішніх складних умовах становлення української держави і права використання історичного досвіду зарубіжних країн може виявитися як ніколи доречним. Чимало з сучасних проблем, у тому числі труднощі державно-правового розвитку — неврегульованість процесу здійснення державної влади; піднесення і спад соціальної активності громадян, передчасні радощі й запізніле розчарування від непродуманих реформ, соціальна несправедливість, всесильна й непереможна бюрократія, правовий нігілізм тощо, ідуть з минулого. Розуміння цього є важливою умовою їх подолання.

Унаслідок своєї пізнавальної цінності, інформативності історія держави і права — дієвий інструмент формування історичної свідомості. Ця наука дає можливість не тільки глибше зрозуміти державно-правові реалії сучасності, але й прогнозувати подальший розвиток держави і права. Вона певною мірою озброює юристів, котрі працюватимуть у XXI ст., знаннями, що можуть допомогти в практичній діяльності з подальшого реформування державно-правових інститутів України передусім на основі демократизації економічного й політичного життя, в охороні прав громадян і т. д. Цим і зумовлений один із чинників значимості «Історії держави і права зарубіжних країн» для вищої юридичної освіти.