Історія держави і права зарубіжних країн

2.4. Структурні зміни у праві

Подальший розвиток суспільства зумовив і структурні зміни у праві. Розширення урядового втручання в різні сфери громадського життя призвело до подальшої диференціації системи законодавства й до роздрібнення ряду основних галузей права (цивільного, адміністративного тощо). У результаті відокремлення деяких традиційних інститутів з’явилися нові галузі законодавства: сімейне, патентне, авторське, банківське, страхове тощо.

Водночас намітилася й інша тенденція — тісне переплетення цивільно-правових (диспозитивних) та адміністративних (імперативних) методів правового регулювання, що призвело до послаблення розходжень між публічним і приватним правом.

Необхідність однакового врегулювання всієї сукупності складних економічних відносин зумовила появу комплексних галузей права (атомне право, транспортне та інші). У юридичній літературі починають вживатися такі правові конструкції, як підприємницьке право, господарське право, ділове право, економічне право, право торгового обігу тощо.