Історія України з найдавніших часів до початку ХХ століття

Передмова

Тексти лекцій про історичні події, процеси і явища, що відбулися в Україні в соціально-економічному, суспільно-політичному та культурному житті з найдавніших часів до початку ХХ століття, обумовлені багаторічним досвідом роботи автора викладачем історії у школах та вищих навчальних закладах, особливостями його методики викладання та появою нових трактовок вченими тих чи інших історичних проблем.

Кожна лекція дає відомості про покладені в основу її підготовки джерела, стан висвітлення проблеми в сучасній історичній науці, підручниках та художньо-історичній літературі.

Історична інформація підтверджується витягами з історичних джерел та документів, уривками із наукових праць, виокремленими характеристиками найвизначніших діячів української історії. Практика показує, що такий добір лекційних матеріалів поглиблює науковий рівень текстів, робить їх корисними для підготовки семінарських занять, контрольних, курсових та дипломних робіт.

Принципові основи структури посібника пов’язані з хронологічною послідовністю у розкритті найголовніших історичних подій, процесів і явищ.

Матеріал розміщений у п’яти розділах, 27 лекціях: “Давня історія України. Київська Русь” (6 лекцій), “Українські землі у складі Литви та Польщі (XIV-перша половина XVII ст.)” (4 лекції), “Українська національна революція 1648-1676рр. Створення козацької держави” (3 лекції), “Соціально-економічні, суспільно-політичні та культурні процеси і явища в Україні кінця ХVІІ - ХVІІІ ст.” (6 лекцій), “Соціально-економічні, суспільно-політичні та культурні процеси в Україні у ХІХ ст.” (8 лекцій).

Після кожної лекції рекомендується перелік завдань і запитань, які викладач може використати для визначення ступеня засвоєння студентами щойно викладеного ним матеріалу. Крім цього, додається перелік рекомендованої літератури та науковий апарат до текстів.

Висловлюю глибоку вдячність доценту Рибаку Назару Богдановичу та старшому лаборантові Мохонько Людмилі Михайлівні за допомогу в роботі.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст