Історія України - Навчальний посібник - В. Б. Гарін

ХРОНОЛОГІЧНА ТАБЛИЦЯ

150 тис. років тому — вік перших археологічних пам’яток на території України.

IV — III тис. років до н.е. — трипільська культура.

1500 років до н.е. — поява племен кіммерійців.

VII ст. до н.е. — прихід скіфських племен. Перші грецькі міста-колонії в Причорномор’ї.

510 р. до н.е. — похід Дарія I до Скіфії.

480 р. до н.е. — утворення Боспорського царства в Криму.

339 р. до н.е. — битва скіфів із македонцями у Фракії.

II ст. до н.е. — поява племен сарматів.

II   ст. до н.е. — III ст. н.е. — скіфська держава в Криму.

63 р. — захоплення римлянами Пантікапею (Керч).

I ст. — перші згадки про слов’ян.

III — IV ст. — нашестя гунів, знищення грецьких міст-колоній.

VI — VII ст. — заселення слов’янами території України.

VI ст. — заснування Києва.

860 р. — похід Аскольда на Константинополь.

862 р. — початок спільного правління в Києві Аскольда і Діра.

874 р. — перша торгова угода між Києвом і Константинополем.

882 р. — захоплення Києва Олегом. Утворення Київської Русі.

882 — 912 pp. — князювання Олега.

907, 911 pp. — походи Олега на Константинополь.

912 — 945 pp. — князювання Ігоря.

913, 943 pp. — походи Ігоря до Закавказзя.

915 р. — перша поява печенігів.

941, 944 pp. — походи Ігоря на Константинополь.

945 р. — підписання мирного договору між Київською Руссю і Візантією.

945 — 964 pp. — правління княгині Ольги.

957 р. — візит княгині Ольги до Константинополя.

964  — 972 pp. — князювання Святослава.

965  р. — розгром Хозарського каганату.

968  p. — будівництво міста Переяслава на Дунаї.

969  р. — взяття Святославом столиці Болгарії — Пловдіва.

21 липня 971 р. — битва при Доростолі.

978 — 1015 pp. — правління Володимира Великого.

981 — 982 pp. — походи Володимира проти в’ятичів.

983  р. — війна Володимира з ятвягами (Литва).

984  р. — підкорення радимичів.

985  р. — похід Володимира до Малої Азії.

988 р. — хрещення Київської Русі.

993 р. — похід Володимира проти білих хорватів.

1019 — 1054 pp. — правління Ярослава Мудрого.

1019 р. — розгром печенігів на р. Альті.

1036 р. — остаточна перемога Ярослава над печенігами біля Києва.

1046 р. — договір про мир із Візантією.

1051 р. — перший Київський митрополит Іларіон. Заснування Києво-Печерської лаври.

1054 — 1073 pp. — спільне правління Ярославичів.

1068 р. — поразка російських князів у битві з половцями на р. Альті.

1093 — 1113 pp. — князювання Святополка в Києві.

1097 р. — з’їзд князів у Любечі.

1113 р. — «Соляний бунт» у Києві.

1113 — 1125 pp. — князювання Володимира Мономаха.

1137 р. — відділення від Київської Русі Новгорода.

1169 р. — розорення Києва Андрієм Боголюбським.

1185 р. — похід проти половців Новгород-Сіверського князя Ігоря.

1199 р. — об’єднання Галицького і Волинського князівств.

1203 р. — галицько-волинський князь Роман Мстиславич оволодів Києвом.

31 травня 1223 р. — битва на р. Калці.

1237 — 1264 pp. — правління Данила Галицького.

1238 р. — перемога Данила Галицького над німецькими лицарями при Дорогочині.

1240 р. — узяття ханом Батиєм Києва.

1245 р. — розгром польсько-угорських військ Данилом Галицьким при Ярославлі.

1246 р. — визнання Галицько-Волинським князівством васальної залежності від Золотої Орди.

1253 р. — отримання Данилом Галицьким королівської корони.

1256 р. — заснування Львова.

1303 р. — утворення Галицької митрополії.

1320 p. — розгром литовсько-українськими військами татаро-монголів на р. Ірпінь.

1340 р. — вторгнення польських військ до Галичини.

1356 р. — Львів отримав Магдебурзьке право.

1362 р. — вступ Великого литовського князя Ольгерда до Києва. Україна входить до складу Литви.

1375 р. — утворення католицького єпископства у Львові.

14 серпня 1385 р. — Кревськая унія.

1386 р. — литовський князь Ягайло стає королем Польщі.

1399 р. — поразка князя Вітовта від татаро-монгол на р. Ворсклі.

1401 р. — розгром німецьких лицарів біля Дінабурга.

15 липня 1410 р. — Грюнвальдськая битва.

1497 р. — отримання Києвом Магдебурзького права.

1500 — 1503 pp. — війна Литви з Москвою. Втрата Чернігова і Новгорода-Сіверського.

1506 р. — перші вибори гетьмана в Україні (Лянцкоронський).

1508 р. — антипольське повстання М. Глінського.

1514 р. — військова реформа гетьмана Ружинського.

1552 — 1554 pp. — будівництво Запорізької Січі.

I  липня 1569 р. — Люблінська унія. Утворення Речі Посполитої.

1574 р. — початок книгодрукування в Україні.

1575 р. — розгром козаками турецької армії при Сороках.

1577 р. — похід гетьмана Богдана до Криму.

1580 р. — заснування Острозькой академії.

1591 — 1593 pp. — повстання К. Косинського.

1595 р. — народився Б. Хмельницький.

1596 р. — Брестська церковна унія.

1616 — 1622 pp. — гетьман П. Сагайдачний.

1621 р. — перемога над турками при Хотині.

1630 р. — «Тарасова ніч» (розгром поляків під Переяславом).

1632 р. — відкриття Києво-Могилянської колегії.

1635 р. — будівництво поляками фортеці Кодак.

15 жовтня 1647 р. — проголошення Б. Хмельницького гетьманом України.

1648 — 1654 pp. — національно-визвольна війна українського народу під керівництвом Б. Хмельницького.

8 квітня 1648 р. — битва на р. Жовті Води.

27 червня 1648 р. — Корсунська битва.

Грудень 1648 р. — в’їзд Б. Хмельницького до Києва.

17 червня 1649 р. — битва під Зборовом.

7 вересня 1649 р. — Зборівський мир.

II   травня 1651 р. — битва під Берестечком.

28 вересня 1651 р. — Білоцерківський мир.

29 квітня 1652 p. — битва під Жванцем.

6 січня 1654 p. — Переяславська Рада.

16 серпня 1657 р. — помер Б. Хмельницький.

1657 — 1663 pp. — гетьман Ю. Хмельницький.

1658 р. — авантюра І. Виговського.

1665 р. — візит гетьмана І. Брюховецкого до Москви.

1667 р. — Андрусівськоє перемир’я. Поділ території України між Польщею і Московською державою.

1686 р. — «Вічний мир» між Польщею і Москвою.

1687 — 1708 pp. — гетьман І. Мазепа.

27 червня 1709 р. — Полтавська битва.

1722 р. — створення Малоросійської колегії.

1744 р. — візит імператриці Єлизавети до Києва.

1750 — 1764 pp. — гетьман К. Разумовський. Останній український гетьман.

1768 р. — «Коліївщина».

4 червня 1775 р. — ліквідація Запорізької Січі.

1783 р. — приєднання до Російської імперії Криму.

1784 р. — заснування Львівського університету.

1785 р. — зрівнювання в правах козацької верхівки з російським дворянством.

1793 р. — другий поділ Польщі.

1795 р. — третій поділ Польщі. Ліквідація Речі Посполитої.

1814 — 1861 pp. — роки життя Т. Г. Шевченка.

1825 р. — виступ декабристів.

1830 — 1831 pp. — польське повстання.

1834 р. — відкриття університету Св. Володимира в Києві.

19 лютого 1861 р. — скасування кріпосного права.

1864 р. — земська і судова реформи.

1871 р. — перша залізниця в Україні.

1874 р. — введення загальної військової повинності.

1876 р. — «Емський указ» Олександра II.

17 жовтня 1905 р. — царський Маніфест про демократичні свободи.

1905 р. — перша українська газета — «Хлібороб».

1911 р. — вбивство в Києві П. Столипіна.

3 березня 1917 р. — утворення Центральної Ради в Києві.

10 червня 1917 р. — 1-й Універсал Центральної Ради (автономія України).

7 листопада 1917 р. — 3-й Універсал Центральної Ради (утворення УНР).

19 грудня 1917 р. — Радянська Росія оголосила війну Україні.

16 січня 1918 р. — бій під Крутамі.

25 січня 1918 p. — 4-й Універсал Центральної Ради. Проголошення незалежності УНР.

26 січня 1918 р. — вступ до Києва військ більшовиків.

27 січня 1918 р. — підписання Україною Брестського миру.

2 березня 1918 р. — вступ до Києва українських і німецьких військ.

28 квітня 1918 р. — ухвалення Конституції УНР. Ліквідація Центральної Ради. Встановлення гетьманату.

10 листопада 1918 р. — утворення ЗУНР.

14 листопада 1918 р. — відкриття Академії Наук України. Утворення Директорії.

14 грудня 1918 р. — вступ військ Директорії до Києва.

3 січня 1919 р. — проголошення УРСР в Харкові.

22 січня 1919 р. — «Акт злуки».

5 лютого 1919 р. — вступ Червоної Армії до Києва.

30 серпня 1919 р. — вступ до Києва «Добровольчої армії» ген. Денікіна.

16 грудня 1919 р. — повернення до Києва більшовиків.

Квітень—серпень 1920 р. — радянсько-польська війна.

16 листопада 1920 р. — білогвардійці покинули Крим.

18 березня 1921 р. — Ризький мирний договір.

30 грудня 1922 р. — утворення СРСР.

1928 — 1933 pp. — 1-а п’ятирічка.

1929 р. — утворення ОУН.

1932 — 1933 pp. — голодомор в Україні.

1933 — 1937 pp. — 2-а п’ятирічка.

1934 р. — перенесення столиці України з Харкова до Києва.

1935 р. — «рекорд» О. Стаханова.

1937 — 1938 pp. — «Великий терор».

1938 р. — початок 3-ої п’ятирічки.

11 жовтня 1938 р. — утворення Карпатської України.

15 березня 1939 р. — ліквідація Карпатської України.

17 вересня 1939 р. — вступ Червоної Армії до Польщі.

1 листопада 1939 р. — включення Західної України до складу СРСР і УРСР.

2 серпня 1940 р. — Північна Буковина і Бесарабія включені до складу СРСР і частково УРСР.

22 червня 1941 р. — початок Великої Вітчизняної війни.

30 червня 1941 р. — спроба відновлення Української держави.

19 вересня 1941 р. — вступ німецько-фашистських військ до Києва.

14 жовтня 1942 р. — утворення УПА.

6 листопада 1943 р. — звільнення Києва.

1944 p. — виселення кримських татар із Криму.

14 жовтня 1944 р. — повне звільнення всієї території України від німецько-фашистських окупантів.

1945 р. — вступ УРСР до ООН.

1946 — 1950 pp. — 4-а п’ятирічка. Відбудовчий період.

1953 р. — придушені останні осередки опору УПА.

19 лютого 1954 р. — передача Криму до складу УРСР.

1959 р. — вбивство С. Бандери в Мюнхені.

1976 р. — створення в Києві «Української Хельсінської групи». 1989 р. — утворення Народного Руху України.

24 серпня 1991 р. — проголошення незалежності України.

1991 — 1994 pp. — Л. Кравчук — Президент України.

1994 — 2004 pp. — президентство Л. Кучми.

28 червня 1996 р. — ухвалення Конституції України.

1996 р. — введення національної грошової одиниці — гривні.

1997 р. — Л. Каденюк — перший космонавт незалежної України. 1999 р. — договір про дружбу між Україною і Росією.

2004 р. — обрання президентом України В. Ющенка.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка