ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ у 20—30-ті роки XX століття. Становище українців Буковини, Бессарабії та Закарпаття

Окрім Польщі, значну частину західноукраїнських земель після розвалу Австро-Угорщини захопили Румунія, яка зосередила у своїх руках Північну Буковину, закарпатську Сигітщину та Бессарабію {Хотинський, Ізмаїльський і Акерманський (зараз — Білгород-Дністровський) повіти), що до війни належала Російській імперії, — загалом там проживало близько 1 млн. осіб та Чехо-Словаччина — Закарпаття і Пряшівщину з населенням понад півмільйона чол. Різними були обставини входження цих земель до складу згаданих держав і не однаково склалися їхні долі під чужою владою.

Румунський окупаційний режим

Українські землі під владою Чехо-Словаччини

Карпатська Україна