ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ у 20—30-ті роки XX століття. Національна політика Польщі на окупованих територіях

Західноукраїнське населення виявилося єдиною великою спільнотою, що після Першої світової війни не завоювала незалежності. Зазнавши поразки в національно-визвольних змаганнях, більшість його опинилася в складі Польщі, де до Східної Галичини додалися й Західна Волинь, Західне Полісся, Холмщина та Підляшшя, які раніше перебували в складі Російської імперії. Всього тут проживало до 6 млн. чоловік.

Анексія західноукраїнських-земель

Наступ на національні права українців

Пацифікація