МІЖВОЄННА УКРАЇНА ПІД ВЛАДОЮ ТОТАЛІТАРНОЇ СИСТЕМИ. Українські землі в умовах насадження комуністичного режиму та втягнення до складу СРСР

Після поразки визвольних змагань 1917—1921 pp. Україна на довгий час втратила свою національну державність, знову потрапивши в задушливі обійми Росії, на цей раз «червоної». Почався період терору, голодоморів, насильницької денаціоналізації тощо.

Встановлення більшовицької влади

«Воєнний комунізм»

Голод 1921—1923 років

НЕП

Створення СРСР