УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ 1917-1921 років. Національно-визвольна боротьба на західноукраїнських землях

Революційні події 1917—1918 pp. на Наддніпрянщині мали великий вплив на населення Галичини, Буковини та Закарпаття, незважаючи на кордони, які їх розділяли. Озброєні багатими традиціями визвольних змагань західні українці посилили боротьбу за національно-державне відродження краю. Досягненню їх віковічної мети сприяло і міжнародне становище.

Передумови повстання

Листопадовий зрив

Державне будівництво

Акт злуки УНР і ЗУНР

Українсько-польська війна