КИЇВСЬКА РУСЬ. Становлення централізованої держави на чолі з Києвом

Проблема походження Київської Русі є одною з найактуальніших у вітчизняній історіографії. Навколо неї тривалий час велася гостра полеміка між двома таборами науковців — «норманістами» та «антинорманістами».

Теорії походження Русі

Руська земля

Формування Київської Русі