СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ І НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ В УКРАЇНІ на початку XX століття. Радикалізація національної боротьби на західноукраїнських землях

В Австро-Угорській монархії проживало понад 4,6 млн. українців, у т. ч. у Східній Галичині — 3850 тис, на Буковині — 305,1 тис, в Закарпатті — 505,3 тис. Східна Галичина, де проживало українське населення, як і раніше була об'єднана із Західною (польською) в одну адміністративну одиницю — «Королівство Галіції і Лодомерії». Цей край поділявся на 50 повітів. Окремою адміністративною територією була Буковина, до якої входило 10 повітів. Закарпатські землі складалися з чотирьох українських жуп, або комітатів.

Обмеження політичних прав українців

Національна дискримінація

Наростання українського спротиву

Пошук національних пріоритетів

Спортивно-протипожежний та стрілецький рух