УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ ПІД ПРОВОДОМ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО. Причини та передумови національно-визвольних змагань українців

Посилення кріпосницького та національно-релігійного гніту, експансія польської й литовської знаті на південні землі, які почали колонізувати «уходники» й запорожці, утиски козацької верстви викликали масове невдоволення в українському суспільстві. Як наслідок, наприкінці XVI — на поч. XVII ст. Україною прокотилися дві хвилі народних виступів (у 1591 — 1596 та 1625— 1638 pp.), рушійною силою яких стало козацтво.

Причини революції

Богдан Хмельницький