ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА. Культура Русі-України княжої доби (IX—XIV ст.)

Успіхи слов'ян у розвитку господарства, їх об'єднання в єдиній державі, героїчна боротьба за незалежність сприяли розвитку культури. Потрібно розрізняти матеріальну і духовну культури. До матеріальної культури відносять знаряддя праці, житло, одяг, а також трудовий досвід людей; до духовної — освіту, науку, мистецтво.

Ремісництво і зодчество

Освіта і наука

Літописання та література

Образотворче та музичне мистецтво