Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ОБОЗНИЙ - один із вищих чинів в українському козацькому війську, член генеральної старшини, що відав обозом та артилерією. Під час військових походів, як правило, виконував функції наказного гетьмана.