Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

ГАЛИЦЬКА СОЦІАЛІСТИЧНА РАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА - нова республіка, проголошена 15 липня 1920 р. Декларацією тимчасового радянського уряду Східної Галичини - Галицького революційного комітету (Галревкому), створеного в Харкові за директивою В. Леніна і ЦК РКП(б) перед походом Червоної Армії на західноукраїнські землі влітку 1920 р. Очолював Галревком В. Затонський. Тимчасово столицею ГСРР був Тернопіль. Галицька Соціалістична Республіка формально існувала

2 місяці, до кінця вересня 1920 р., коли війська Польщі знову окупували територію Східної Галичини.

ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКЕ КНЯЗІВСТВО - держава, створена князем Романом Мстиславичем внаслідок об'єднання Галицького й Волинського князівств у 1199 р. По його смерті (у 1205 р.) галицькі бояри повстали і князівство розпалося. У 1238 р. князем галицьким стає Данило, а в 1245 р., подолавши боярську опозицію, він відновлює Галицько-Волинське князівство (з 1253 р. - королівство). Данило Галицький був мудрим правителем і видатним полководцем, який присвятив життя об'єднанню Русі та звільненню її від монголи-татарського ярма. Історична роль Галицько-Волинського князівства полягає в тому, що воно зберегло і продовжило державницьку традицію Київської Русі; збагатило її новими державницькими вартостями; сприяло консолідації українського етносу як народності; захищало західні кордони колишньої Київської Русі та свою територіальну цілісність.