Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

ГАДЯЦЬКИЙ ТРАКТАТ 1658 р. - угода гетьмана Івана Виговського з польсько-шляхетським урядом про унію (об'єднання) України з Польщею та Литвою. Трактат було укладено в м. Гадячі. Козацька старшина зіткнувшись з московським абсолютизмом, воліла тепер мати державні відносини з конституційним польським королем.

За Гадяцьким трактатом Україна в межах Київського, Чернігівського та Брацлавського воєводств (Велике князівство Руське) повинна стати вільною й незалежною державою, входити на рівних у федерацію трьох самостійних держав: Польщі, Литви й України. Козакам забезпечувалися соціальні права, Брестська церковна унія скасовувалася, а православна віра мала бути зрівняна в правах з римо-католицькою вірою Гадяцький трактат практично не було втілено в життя.