Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

АВТОНОМІЯ (від грецьк. «сам» і «закон») - форма самоврядування в адміністративній сфері. Залежно від цілей і завдань, які вирішуються за допомогою автономії, розрізняють національну, територіальну, національно-територіальну, культурну та інші різновиди автономії. Виникнення інституту автономії - значний крок на шляху демократизації суспільства.

Адміністративно-територіальна автономія у складі України як унітарної держави - Автономна Республіка Крим. Її правовий статус визначається Конституцією України, Конституцією Автономної Республіки Крим та іншими правовими актами. Крим є невід'ємною складовою частиною України і в межах повноважень, визначених Конституцією України, вирішує питання, віднесені до її відання.

Історично склалося так, що територія Автономної Республіки Крим (тоді Кримської області) увійшла до складу України в 1954 р. 12 лютого 1992 р. автономний статус території Криму був поновлений Верховною Радою У країн в зв'язку з проголошенням після розпаду СРСР нашої держави незалежною, самостійною. Ця територія дістала назву Автономної Республіки Крим.