Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

ВОТЧИНА - феодальний господарський комплекс (земля, будівлі, реманент) та відповідне право на феодально залежних селян. Вотчину можна було передавати в спадок, міняти, продавати тощо. У Київській Русі існували князівські, боярські, монастирські й церковні вотчини, в яких використовували працю смердів та холопів. Перші відомості про княжі вотчини в Київській Русі належать до X ст., про боярські та монастирські - до ХІ-ХII ст. Права вотчинників були закріплені в «Руській правді». У XVI- XVIII ст. у Польщі та Україні переважала вотчина, що отримала назву «фільварк».