Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

ВОЛЮНТАРИЗМ (в пер. з лат. - «залежний від волі») - стиль державного управління, який нехтує об'єктивними потребами та законами суспільного розвитку і в ухвалених рішеннях підпорядковує суспільний інтерес бажанням, певним догмам, наперед заданим ідеологічним настановам. Заснований на абсолютизації політичної волі та політичної дії.