Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

2000, 29 листопада - прийняття Харківською міською радою ХХІІІ скликання Статуту територіальної громади Харкова, який став своєрідною «Конституцією» міста. Спеціальну статтю Статуту присвячено меті і завданням територіальної громади. Статут визначає символіку міста, регулює взаємовідносини територіальної громади, її органів, посадових осіб між собою, з державними органами, підприємствами, організаціями, установами.