Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

«ВОЄННИЙ КОМУНІЗМ» (1918 - 1921 рр.) - система надзвичайних соціально-економічних, власне політичних та ідеологічних заходів російських більшовиків з метою швидкого революційного переходу до соціалізму та комунізму, пов'язаних з умовами воєнної інтервенції, громадянської війни та завданнями світової пролетарської революції. В Україні здійснювався з 1919 р.

Провідна ланка політики «воєнного комунізму» - в економіці: продрозкладка як система державних заготівель сільськогосподарських продуктів, заміна вільної торгівлі централізованим розподілом шляхом примусового вилучення продуктів у селян; зрівнялівка в оплаті праці; фактична ліквідація грошового обігу; революційний перехід до соціалістичного ладу шляхом одержавлення власності; націоналізація підприємств; у політичному житті - перетворення рад із представницьких органів на органи диктатури пролетаріату (фактично - більшовицької верхівки); масова заміна Рад ревкомами, комбідами; переслідування опозиційних партій; зміцнення однопартійності РКП(б); в ідеології та культурі - пропаганда комунізму, революційних ідеалів, заперечення культурних надбань минулого. В умовах глибокої кризи 1921 р. з ініціативи В. Леніна ця політика була замінена новою економічною політикою - непом (в Україні - з осені 1921 р.).